Bohem Zapomenuté Děti

velikost 1362MB Délka filmu: 1:43 hodin Typ souboru: mp4
James Leeds nastupuje alias instruktor do venkovské internátní školy pro neslyšící. Značně záhy se mu, díky jeho zkušenostem, podaří své žáky upoutat a působit je k aktivní spolupráci. V jídelně si všimne hezké mladé dívky Sáry, bývalé nadané žačky školy, která před lety náhle odmítla vytrvat ve studiu. Sára je hodně hrdá a odmítá se nejen naučit hovořit, ale i odezírat ze rtů. James se do Sáry zamiluje a postupně si začíná získávat dívčinu křehkou důvěru i lásku. Spor snesouhlas ředitele nastěhuje Sáru k sobě do bytu. Po idylickém období začne náhle Sára Jamesovi vyčítat, že ji chce vtá dojmout do svého světa slyšících, aniž by poznal země její. Po prudké hádce odejde ke své matce, která ji před Jamesem zapírá