<h1>Dvanáct Rozhněvaných Mužů ONLINE</h1>
Dramatický pří chod natočený původně alias televizní snímek, což ovlivnilo jeho výraz, který se zdánlivě vymyká filmové praxi, neboť se celý odehrává v průběhu devadesáti minut v uzavřené soudní síni. Dvanáct porotců má jednomyslně chtít o vině či nevině mladého muže, který je obviněn z vraždy svého otce. Porotci jsou průměrní Američané s obyčejný mnou zájmy a zaměstnáním. V průběžném hlasování jedenáct hlasuje za vinu, pouze porotce číslo 8, stavitel Davis, je anti. Vyslovuje vážné výhrady k průběhu soudního jednání a kritizuje i typ šetření celého případu. Scénář neklade přízvuk na to, zda je obžalovaný vinen jinak ne, je to spíš autorská úvaha o možnostech hájit své názory, o pochybnostech v soudní síni, o zodpovědnosti za vlastní výroky. V tomto smyslu snímek vzdálen přesahuje rámec vlastní zápletky a stává se zobecněným obrazem uspěchané civilizace. Realizační tým vytvořil nezvyklé dramatické napětí v omezených prostorových dimenzích, mistrovsky odhalil duševní pochody jednotlivých aktérů rokování poroty, kde sebemenší detail nabývá hodnoty symbolu. Lumetovy pečlivé skladba a silný přízvuk na všechny repliky jsou téměř dokonalé. Vynikající scénář, vysoká realizační profesionalita a dokonale diferencované herecké výkony jednotlivých osob přispěly k vysoké a trvalé hodnotě tohoto nezvyklého díla. Za zmínku stojí, že porotce číslo 11 hrál Jiří Voskovec. Snímek byl v létě 1957 nominován na Oscara.