Jeřábi Táhnou

velikost 1362MB Délka filmu: 1:43 hodin Typ souboru: mp4
Sovětský umělecký snímek, čerpající námětově z roků Velké vlastenecké války. Na osobní tragédii mladé moskevské dívky ukazuje, jak krutě zasáhla válka do života sovětských lidí. Veronika a Boris, dva mladí krásní lidé, se měli rádi první vroucí láskou. Válka je rozloučila uprostřed štěstí a Boris beze stopy zmizel na frontě. Veronika na něj stále myslila, ale ve chvíli nervového rozrušení během nepřátelském náletu podlehla milostnému naléhání Borjova bratrance Marka a postupem času se za něj provdala. Záhy však pochopila, jakým obrovským omylem bylo toto manželství s bezcharakterním člověkem. Vědoma si svého velkého provinění na Borisovi, nemohla doufat zprávě o jeho smrti. Až do konce války doufala, že se s ním ještě setká. Teprve návrat Borisova přítele Štěpana, který byl svědkem jeho smrti, znamená koncovka všem nadějím. Veronika však ví, že její milý nezemřel naplano. Zemřel ve jménu budování nového života. Snímek Michaila Kalatozova Jeřábi táhnou vyvolal v sovětské filmové kritice prudkou polemiku. Většina kritiků i tvůrčích pracovníků se za snímek vášnivě a neustále bezvýhradně stavěla, avšak ozvali se i odpůrci, vytýkající filmu ( a zejména jeho scénáři) závažné nedostatky, především ideového rázu. Již samo dravost polemiky svědčí o naprosto mimořádně závažnosti tohoto díla. Je jisté, že i se souhlasem s některý mnou námitkami jsou Jeřábi nejsilnějším filmem sovětské film (a neváhám říci světové film) celého desetiletí. Jsou silné především svou hlubokou lidskou náplní. Ukazují skutečné lidi z lid, krve a nervů, ne pouhá schémata hrdinů. Jsou vášnivou obžalobou války a vzdálen slyšitelným výkřikem po věčném míru. Jeřábi slavně zvítězili na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Cannes a stejně slavně zvítězili všude na světě, kde byl snímek zmíněn. A právě ve spojení s jejich mírovou náplní je toto vítězství nejvýznamnější.