<h1>Márnice ONLINE</h1>
Dojlova rodokmen se přestěhuje do venkovské oblasti Kalifornie, aby tady začala nový existence. Možná je to zvláštní výběr, protože opětně zprovozní pohřební službu ve dlouho opuštěném domě bratří Fowlerů . Místní obyvatelé se tohoto domu bojí a ve městě se povídá, že mí 100, kde onen stavení stojí, je prokleté. Dojlova rodokmen záhy přijde na to, že na jejich pozemku se skrývá něco, co probouzí mrtvoly z jejich dlouho zapomenutých hrobů a živí se na smrti samotné.