<h1>Náhlý Strach ONLINE</h1>
Náhlý úzkost je jedenkrát z variací archetypální noirové zápletky o téměř dokonalém zločinu. Avšak na rozdíl od Pojistky smrti (Double Indemnity, 1944) jej nahlíží z opačné perspektivy oběti. Tou je zámožná autorka divadelních her Myra Hudson (Joan Crawford), jež se snaží zneškodnit plány svého manžela (Jack Palance) a jeho mladé milenky (Gloria Grahame), kteří se ji chystají zavraždit. Tíživá atmosféra plná paranoie a strachu je zesilována výrazný mnou vizuální mnou kontrasty ve svícení a netypický mnou kamerový mnou úhly a pomalu gradována mistrným hudebním doprovodem Elmera Bernsteina. Veškerou emocionální vyhrocenost taktéž pomáhají dotvářet funkčně využité sanfranciské lokace s notoricky známý mnou strmý mnou kopci a temný mnou zákoutí mnou, u nichž lze pouze stěží předvídat, co za nimi osobu překvapí.